Schopnosti a dovednosti lídra

 • Zkušený lídr Mám za sebou velmi dobré výsledky a úspěchy jak z ekonomické, obchodní, tak personální oblasti
 • Sportovec Součástí mého života je sport a pohyb
 • Angličtina Domluvím se bez problému anglicky a to jak v běžné řeči, tak i v písemném projevu
 • Ochotný Pro své kolegy i zákazníky jsem tu vždy, když mě potřebují
 • Praktický Ať se jedná o jednoduché či složité rozhodnutí, hledám nejvhodnější způsob řešení a používám selský rozum
 • Mobilita Jsem otevřený tomu přijmout projekty napříč celou Českou republikou a dokonce můžu dostat příležitost (šanci) i k práci v zahraničí
 • Zodpovědnost Jsem zodpovědný za projekt a chod celé prodejny, za naplňování národních a lokálních strategií a za rozvoj dovedností a schopností svého týmu

To nejdůležitější. Jakou zodpovědnost převezmeš?

 • Buduji vlastní tým Sestavuji svůj tým lídrů a svým vedením jim dávám příklad jak vést své vlastní týmy. Jsem zodpovědný za rozvoj jejich potenciálu, klíčových schopností a pracovních dovedností
 • Tvořím obchodní politiku Analyzuji trh sportovního odvětví a potřeby zákazníků, na základě kterých tvořím obchodní politiku své prodejny
 • Tvořím strategii prodejny Na základě ekonomických výsledků, tržní poptávky a trendů ve vývoji a oblíbenosti jednotlivých sportů, plánuji rozložení prodejny, aby byla maximálně rentabilní a odpovídala potřebám zákazníků
 • Reprezentuji firmu Vhodným vystupováním reprezentuji společnost Decathlon navenek, podporuji vztahy s obchodními partnery v daném městě
 • Jsem nositel hodnot společnosti Jednám a chovám se dle hodnot firmy, jdu příkladem všem kolegům a předávám jim hodnoty Decathlonu v každodenních činnostech
 • Tvořím nabídku Rozhoduji o výběru produktových řad a jednotlivých produktů pro naše zákazníky na základě své obchodní politiky
 • Oslavujeme vítězství Vytvářím a podporuji přátelskou atmosféru v týmu. Zajišťuji pravidelné sportovní meetingy a teambuildingy
1/7

Široká škála benefitů

 • Profituji

  Splněné cíle se mi promítají do výplat. Měsíčně až 10 % a ročně až do výše 2 platů navíc

 • Šetřím

  Jsem ambassadorem Decathlonu, proto kupuji naše výrobky se slevou 25 %

 • Investuji

  V Decathlonu se mohu stát akcionářem firmy a tím si zhodnotit své úspory

 • Sportuji

  Využívám příspěvek na sport nebo zvýhodněnou Multisportku

 • Testuji

  U nás můžu otestovat všechno sportovní vybavení

 • Relaxuji

  Odpočinek je důležitý, proto si každý rok dopřávám 25 dnů dovolené

 • Oslavuji

  Každý měsíc utužujeme kolektiv pravidelným sportem. Na pravidelných týmových meetinzích společně oslavujeme dosažené cíle

 • Plánuji

  Svoji pracovní dobu nastavuji zodpovědně podle svých možností

 • Pracovní zařízení

  Pro efektivní práci mám k dispozici pracovní telefon a počítač

Menu